Dokumen Teknikal

Reka Bentuk Projek Satu

01 Reka Bentuk Projek Satu

Reka Bentuk Projek Satu02

02 Reka Bentuk Projek Satu

Reka Bentuk Projek Satu03

03 Reka Bentuk Projek Satu

Reka Bentuk Projek Satu04

04 Reka Bentuk Projek Satu

Reka Bentuk Projek Satu05

05 Reka Bentuk Projek Satu

Reka Bentuk Projek Satu06

06 Reka Bentuk Projek Satu

  • 1 Mesin Pengisian Manual Rfom Brenu
  • 2 Pengenalan Mesin Pembungkusan Berbilang Daripada Brenu
  • 3 Mesin Pengisian Semi Automatik Dari Brenu